MARZENA MARTYNIAK

Edukacja

Zamów szkolenie zamknięte dla swojego zespołu już dzisiaj!

MARZENA MARTYNIAK

Wizja

“Przyszłość jest dzieckiem teraźniejszości” , “To czego się uczymy, staje się częścią nas”.

Wyobraź sobie przedszkole i szkołę, w której dyrektorzy konsekwentnie modelują dobre praktyki nauczania, zachowywania się, motywowania, a także aktywnie szkolą personel zgodnie z ich potrzebami. Szkołę, w której dyrekcja i nauczyciele witają i traktują dzieci i rodziców jako partnerów, każda z osób używa pozytywnej komunikacji i inwestuje swój czas oraz zasoby w szkole i poza nią, aby zbudować społeczność ludzi szanujących, lubiących i kochających siebie oraz innych. 

"Land of emotions" program rozwijania inteligencji emocjonalnej

Program “Land of emotions” powstał dla nauczycieli i rodziców. To właśnie Oni  spędzają najwięcej czasu z dziećmi i mają ogromny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Dzięki codziennej rozmowie nauczyciel i rodzic może zadbać o potrzeby emocjonalne dziecka i pomóc mu rozwinąć zdrowe nawyki emocjonalne. Celem programu oprócz jego funkcji edukacyjnej jest profilaktyka zdrowia emocjonalnego, zapobieganie chorobom o mającym podłoże emocjonalne tj. depresje, zaburzenia zachowania. Każdy z nas pragnie i potrzebuje osobę, której może powiedzieć jak się czuje i czego potrzebuje aby poczuć się lepiej.  Poprawne rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozumienie powodów ich odczuwania, empatyczne wyrażanie i zdrowe regulowanie, to główne umiejętności, które pomaga rozwinąć program “Land of emotions”. Kilkuletnie badania prowadzone nad skutecznością działania programu, treści poparte rzetelną wiedzą, doskonałe narzędzia i materiały edukacyjne sprawiają, że rozwijanie inteligencji emocjonalnej w klasie staje się przyjemnością dla dziecka i nauczyciela.

Jakie zmiany w placówce edukacyjnej oraz w domu rodzinnym wprowadził program "Land of emotions"?
Posłuchaj opinii dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

MARZENA MARTYNIAK

Dowody naukowe

Badania naukowe pokazują, że nauczanie oraz rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych pomaga w tworzeniu dobrych zasad i jest skuteczne, w budowaniu bezpiecznego i wspierającego środowiska nauki.

Badania Centrum Inteligencji Emocjonalnej

Yale University, U.S.A.

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszych latach życia. Za rozwój inteligencji emocjonalnej odpowiada każdy dorosły człowiek, który aktywnie uczestniczy w życiu dziecka. W jaki sposób, korzystając z najnowszych badań dotyczący inteligencji emocjonalnej, możemy pomóc kolejnym pokoleniom lepiej radzić sobie z emocjami?

Nauczyciel XXI wieku

Obecnie wyzwaniem dla środowiska edukacyjnego jest zmierzenie się ze skutkami globalnej pandemii, a więc nową rzeczywistością pełną lęku, złości, gniewu, smutku i niepewności. Ten nadzwyczajny okres przyczynił się do zwiększenia trudności w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami, zarówno u nauczycieli jak i u dzieci, a co za tym idzie problemów z zachowaniem, których podłożem jest brak wiedzy o samych emocjach. Proces transformacji dokonujący się we wszystkich sferach życia staje się bodźcem do zmian w obszarze edukacji, dzisiaj uczenie wiedzy poznawczej jest niewystarczające aby należycie przygotować młodych ludzi do dorosłego życia – życia w przyszłości. Znajomość siebie, poprawne odczytywanie swoich potrzeb, umiejętność rozwiązywania konfliktów, właściwe kierowanie swoimi emocjami i innych jest podstawą do tego, aby zrozumieć kim jestem, kim chcę być i czego chcę się nauczyć. Inteligencja emocjonalna, to zbiór wiedzy o emocjach, które są nieodłączną częścią nas. Trzeba je poznać i się ich nauczyć. To jest wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku. Nauczyć dzieci świata emocji. W 2017 roku w Instytucie Rozwoju Emocji powstał program treningowy dla nauczycieli, opracowany przez Marzenę Martyniak, dzięki któremu nauczyciele mogli rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną. Skuteczność treningu oraz jego wszystkie znaczące profity, zostały opisane w wydaniu specjalnym czasopisma naukowego „Psihologisjke teme/ Psychological Topics Departament of Psychology Faculty of Humanities and Social Sciences”; 2020. Wersja online publikacji: https://hrcak.srce.hr/clanak/344861. Trening jest doskonałą opcją dla każdego nauczyciela, który chce podnieść swoje kompetencje w radzeniu sobie z emocjami swoimi i dziecka a przede wszystkim zapewnić sobie lepsze samopoczucie. Nauczyciel to jedna z najważniejszych osób w życiu dziecka, zwłaszcza w okresie edukacji przedszkolnej. Wymagamy od nauczyciela aby dbał o dziecko ale kto dba o nauczyciela? Czy ktoś pomaga mu poradzić sobie z jego emocjami, wspiera go w zaspokajaniu jego potrzeb emocjonalnych? “Inteligentny emocjonalnie nauczyciel, to inteligentny emocjonalnie uczeń”. Trening stworzony został dla nauczycieli przez nauczyciela od emocji, ponieważ tylko taka osoba obcująć z nauczycielami dzień po dniu, obserwująć ich pracę, zaangażowanie i trudności mogła zrozumieć jego rozterki i rzeczywiste potrzeby. 

Tutaj możesz poczytać o treningu “Personal EPower” i również zakupić go dla swojego zespołu.

MARZENA MARTYNIAK

Korzyści rozwijania inteligencji emocjonalnej

Korzyści rozwijania inteligencji emocjonalnej u nauczycieli i dzieci w placówkach edukacyjnych

 • Polepszenie umiejętności emocjonalnych i społecznych wśród rówieśników
 • Mówienie o swoich potrzebach zamiast krytykowania
 • Lepsze odczytywanie potrzeb swoich i innych
 • Przyjemniejszy klimat emocjonalny w szkole
 • Lepsze wyniki w nauce u dziecka i efekty pracy dorosłego 
 • Większa motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę 
 • Relacje oparte na szacunku i zrozumieniu
 • Skupienie się na rozwiązaniu problemu zamiast jego wyolbrzymianiu
 • Spadek zachowań agresywnych wśród dzieci i dorosłych 
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zwiększenie samoświadomości i uważności na swoje i innych potrzeby
Zapraszamy do kontaktu mailowego: info@ie.edu.pl

MARZENA MARTYNIAK

Program Edukacyjny “Land of Emotions”

Land of Emotions” jest programem wspierającym i uzupełniającym podstawowy program edukacyjny realizowany w placówce przedszkolnej. Jest praktykowany w każdej grupie wiekowej codziennie przez 15 minut.  Program “Land of emotions” napisany został od serca dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców. Jego autorka Marzena Martyniak obserwując dwójkę swoich dzieci a później przez dwa lata prawie 200 dzieci w przedszkolach, prowadziła z nimi zajęcia, rozmawiała z dziećmi,  nauczycielami i rodzicami, przysłuchiwała się ich problemom, które związane były z zachowaniem dziecka.Obserwowała zachowania każdego dziecka i nauczyciela, zbierała dane na temat rozwoju dziecka, wiedzę i umiejętności emocjonalne nauczyciela które posiada kończąc studia pedagogiczne, prowadziła setki rozmów z rodzicami o tym, jakie mają trudności w reagowaniu na zachowanie dziecka. W okresie powstawania programu na zakończenie każdego miesiąca zbierane były arkusze i dane z obserwacji dzieci, wnioski nauczycieli, aby w kolejnym miesiącu program był bardziej skuteczny. Do sprawdzania efektów działania programu wykorzystywane były narzędzia diagnostyczne (psychologiczne), sprawdzające wiedzę dzieci oraz dorosłych na temat emocji. Na bazie licznych badań, obserwacji, superwizji, rozmów z nauczycielami, rodzicami, dziećmi powstał program “Land of emotions”. 

Każda z osób obecnych w życiu dziecka ma ogromny wpływ na jego życie emocjonalne, na tworzenie się u niego “zdrowych” nawyków emocjonalnych. Nauczyciel dzisiaj bardzo często spędza więcej czasu z dzieckiem niż jego rodzic. Więc nie można wykluczyć i umniejszać jego roli i odpowiedzialności w edukacji emocjonalnej dziecka. W każdej chwili, w której pojawiają się emocje u dziecka, dorosły reaguje na nie. W każdej chwili, w której On sam doświadcza emocji, przekazuje dziecku sposób, w jaki dorośli radzą sobie z emocjami. Tylko, czy każdy dorosły wie, jak reagować właściwie na emocje dziecka i właściwie pokazywać swoje emocje? Celem programu jest edukacja i prewencja emocjonalna, aby zapobiegać problemom psychologicznym i psychicznym u dziecka o podłożu emocjonalnym. O programie “Land of emotions” jest wzmianka w książce akademickiej “Eastern European Perspectives on emotional intelligence” wydawnictwa Routledge Research in Psychology. (link)

Idealnym rozwiązaniem dla placówki edukacyjnej jest monitorowanie poziomu zdobywanej wiedzy i umiejętności emocjonalnych u dziecka. Dlatego zaleca się aby, co najmniej dwa razy w roku szkolnym skorzystać z narzędzia diagnostycznego i monitorować rozwój emocjonalny dziecka. Level of children emotions (LOCE) – test sprawdzający posiadaną w tym momencie wiedzę o emocjach przez dziecko.(link do sklepu z opisem produktu Level of…). Poczytaj o teście i jego korzyściach w prowadzeniu edukacji emocjonalnej w twoim przedszkolu. 

Tutaj możesz kupić program edukacyjny “Land of emotions” do swojego żłobka, przedszkola lub szkoły

Korzyści rozwijania inteligencji emocjonalnej u nauczycieli i dzieci w placówkach edukacyjnych

 • Polepszenie umiejętności emocjonalnych i społecznych wśród rówieśników
 • Mówienie o swoich potrzebach zamiast krytykowania
 • Lepsze odczytywanie potrzeb swoich i innych
 • Przyjemniejszy klimat emocjonalny w szkole
 • Lepsze wyniki w nauce u dziecka i efekty pracy dorosłego 
 • Większa motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę 
 • Relacje oparte na szacunku i zrozumieniu
 • Skupienie się na rozwiązaniu problemu zamiast jego wyolbrzymianiu
 • Spadek zachowań agresywnych wśród dzieci i dorosłych 
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zwiększenie samoświadomości i uważności na swoje i innych potrzeby

Chętnie doradzimy, w jaki sposób wykorzystać inteligencję emocjonalną w Twojej placówce.

Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres info(at)ie.edu.pl

MARZENA MARTYNIAK

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!