MARZENA MARTYNIAK

Education

MARZENA MARTYNIAK

Vision

“The future is a child of the present”, “What we learn becomes part of us.”

Imagine a kindergarten and school where principals consistently model good practice for teaching, behaving, motivating, and actively training staff according to their needs. In a school where principals and teachers welcome and treat children and parents as partners, each person uses positive communication and invests their time and resources in and out of school to build a community of people who respect, like and love themselves and others.

MARZENA MARTYNIAK

Scientific evidence

Scientific research shows that teaching and developing emotional and social skills helps to create good principles and is effective in building a safe and supportive learning environment.

Research of the Emotional Intelligence Center

Yale University, U.S.A.

Shaping emotional intelligence begins in the first years of life. Every adult who actively participates in a child’s life is responsible for the development of emotional intelligence. How can we help future generations to cope with emotions better by using the latest research on emotional intelligence?

21st century teacher

Currently, the challenge for the educational community is to deal with the effects of a global pandemic, a new reality full of fear, anger, anger, sadness and insecurity. This extraordinary period contributed to increasing the difficulties in coping with unpleasant emotions, both in teachers and children, and thus contributed to behavior problems caused by a lack of knowledge about the emotions themselves. The process of transformation taking place in all spheres of life becomes a stimulus for changes in the field of education, today teaching cognitive knowledge is insufficient to properly prepare young people for adult life – life in the future. Knowing yourself, correctly reading your needs, the ability to resolve conflicts, properly managing your emotions and others is the basis for understanding who I am, who I want to be and what I want to learn. Emotional intelligence is a set of knowledge about emotions that are an inseparable part of us. You have to get to know them and learn them. This is a challenge for the teacher of the 21st century. Teach children the world of emotions. In 2017, the Institute for the Development of Emotions created a training program for teachers, developed by Marzena Martyniak, thanks to which teachers could develop their emotional intelligence. The effectiveness of training and all its significant benefits are described in a special edition of the scientific journal “Psihologisjke teme / Psychological Topics Departament of Psychology Faculty of Humanities and Social Sciences”; 2020. Online version of the publication: https://hrcak.srce.hr/clanak/344861. Training is an excellent option for any teacher who wants to improve their competences in dealing with their own and their child’s emotions and, above all, to ensure a better well-being. The teacher is one of the most important people in a child’s life, especially during preschool education. We require the teacher to take care of the child, but who cares about the teacher? Does someone help him cope with his emotions, support him in meeting his emotional needs? “An emotionally intelligent teacher is an emotionally intelligent student.” The training was created for teachers by a teacher of emotions, because only such a person communing with teachers day after day, observing their work, commitment and difficulties could understand his dilemmas and real needs.

Here you can read about “Personal EPower” and also purchase it for your team.

MARZENA MARTYNIAK

Benefits of developing emotional intelligence

The benefits of developing emotional intelligence in teachers and children in educational institutions

 • Improving emotional and social skills among peers
 • Talking about your needs instead of criticizing
 • Better reading your own and others’ needs
 • A more pleasant emotional climate at school
 • Better learning results in the child and the effects of adult work
 • Greater motivation and commitment to the work performed
 • Relationships based on respect and understanding
 • Focus on solving the problem instead of exaggerating it
 • Decline in aggressive behavior among children and adults
 • Improving mental and physical health
 • Increasing self-awareness and awareness of oneself and others
  We are happy to advise you on how to use emotional intelligence in your facility.
  Please send all inquiries by e-mail to the following address info@ie.edu.pl

MARZENA MARTYNIAK

Program Edukacyjny “Land of Emotions”

Land of Emotions” jest programem wspierającym i uzupełniającym podstawowy program edukacyjny realizowany w placówce przedszkolnej. Jest praktykowany w każdej grupie wiekowej codziennie przez 15 minut.  Program “Land of emotions” napisany został od serca dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców. Jego autorka Marzena Martyniak obserwując dwójkę swoich dzieci a później przez dwa lata prawie 200 dzieci w przedszkolach, prowadziła z nimi zajęcia, rozmawiała z dziećmi,  nauczycielami i rodzicami, przysłuchiwała się ich problemom, które związane były z zachowaniem dziecka.Obserwowała zachowania każdego dziecka i nauczyciela, zbierała dane na temat rozwoju dziecka, wiedzę i umiejętności emocjonalne nauczyciela które posiada kończąc studia pedagogiczne, prowadziła setki rozmów z rodzicami o tym, jakie mają trudności w reagowaniu na zachowanie dziecka. W okresie powstawania programu na zakończenie każdego miesiąca zbierane były arkusze i dane z obserwacji dzieci, wnioski nauczycieli, aby w kolejnym miesiącu program był bardziej skuteczny. Do sprawdzania efektów działania programu wykorzystywane były narzędzia diagnostyczne (psychologiczne), sprawdzające wiedzę dzieci oraz dorosłych na temat emocji. Na bazie licznych badań, obserwacji, superwizji, rozmów z nauczycielami, rodzicami, dziećmi powstał program “Land of emotions”. 

Każda z osób obecnych w życiu dziecka ma ogromny wpływ na jego życie emocjonalne, na tworzenie się u niego “zdrowych” nawyków emocjonalnych. Nauczyciel dzisiaj bardzo często spędza więcej czasu z dzieckiem niż jego rodzic. Więc nie można wykluczyć i umniejszać jego roli i odpowiedzialności w edukacji emocjonalnej dziecka. W każdej chwili, w której pojawiają się emocje u dziecka, dorosły reaguje na nie. W każdej chwili, w której On sam doświadcza emocji, przekazuje dziecku sposób, w jaki dorośli radzą sobie z emocjami. Tylko, czy każdy dorosły wie, jak reagować właściwie na emocje dziecka i właściwie pokazywać swoje emocje? Celem programu jest edukacja i prewencja emocjonalna, aby zapobiegać problemom psychologicznym i psychicznym u dziecka o podłożu emocjonalnym. O programie “Land of emotions” jest wzmianka w książce akademickiej “Eastern European Perspectives on emotional intelligence” wydawnictwa Routledge Research in Psychology. (link)

Idealnym rozwiązaniem dla placówki edukacyjnej jest monitorowanie poziomu zdobywanej wiedzy i umiejętności emocjonalnych u dziecka. Dlatego zaleca się aby, co najmniej dwa razy w roku szkolnym skorzystać z narzędzia diagnostycznego i monitorować rozwój emocjonalny dziecka. Level of children emotions (LOCE) – test sprawdzający posiadaną w tym momencie wiedzę o emocjach przez dziecko.(link do sklepu z opisem produktu Level of…). Poczytaj o teście i jego korzyściach w prowadzeniu edukacji emocjonalnej w twoim przedszkolu. 

Tutaj możesz kupić program edukacyjny “Land of emotions” do swojego żłobka, przedszkola lub szkoły

Korzyści rozwijania inteligencji emocjonalnej u nauczycieli i dzieci w placówkach edukacyjnych

 • Polepszenie umiejętności emocjonalnych i społecznych wśród rówieśników
 • Mówienie o swoich potrzebach zamiast krytykowania
 • Lepsze odczytywanie potrzeb swoich i innych
 • Przyjemniejszy klimat emocjonalny w szkole
 • Lepsze wyniki w nauce u dziecka i efekty pracy dorosłego 
 • Większa motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę 
 • Relacje oparte na szacunku i zrozumieniu
 • Skupienie się na rozwiązaniu problemu zamiast jego wyolbrzymianiu
 • Spadek zachowań agresywnych wśród dzieci i dorosłych 
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zwiększenie samoświadomości i uważności na swoje i innych potrzeby

Chętnie doradzimy, w jaki sposób wykorzystać inteligencję emocjonalną w Twojej placówce.

Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres info(at)ie.edu.pl

MARZENA MARTYNIAK

Do you have a question?
Contact us!