Land of Emotions

400,00 2500,00 

Program “Land of emotions” napisany został przez psychologa Marzenę Martyniak założycielkę Instytutu Rozwoju Emocji, specjalistę od inteligencji emocjonalnej. Program przeznaczony jest dla wyjątkowych rodziców i nauczycieli, którzy pragną nawiązać emocjonalną więź z dzieckiem, pokazać mu cudowny świat emocji i nauczyć go zarządzania emocjami swoimi i innych. Program budowany był kilka lat zanim został udostępniony do korzystania, a jego skuteczność sprawdzana była kilka lat na grupie kilku tysięcy osób. Od kilku lat program jest udostępniany dla przedszkoli oraz do edukacji domowej i domów rodzinnych aby stworzyć przyjazne emocjonalnie środowisko w domu. Każdego roku udostępniane są wyniki z korzyści dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Dyrekcja przedszkoli, nauczyciele i rodzice mówią o korzyściach jakie dał im program Land of emotions. Posłuchaj ich opinii: https://instytutrozwojuemocji.com/edukacja/. Wyniki działania programu dostępne są tutaj: https://instytutrozwojuemocji.com/badania/

 

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Program edukacyjny “Land of emotions” rozwija u dziecka inteligencję emocjonalną i jest programem prewencyjnym, wykorzystywanym jako program wspomagający. Należy go traktować jako dodatkową i niezbędną część programu edukacyjnego realizowanego w ramach podstawy programowej. Zalecany jest do wykorzystywania w przedszkolach, w edukacji domowej, oraz w środowisku domowym przez każdego rodzica. 

Skuteczność działania programu “Land of emotions” potwierdzona jest kilkuletnimi badaniami. Wyniki badań: https://instytutrozwojuemocji.com/badania/

Zasada przewodnia programu opiera się na psychologii pozytywnej oraz zawiera 3 zasadnicze filary: miłość, rozum, emocje. W realizacji programu uczestniczą dzieci, nauczyciele i rodzice. Nauczyciel i rodzic jest osobą, która ma dawać przykład mądrym podejściem w zarządzaniu emocjami, przyjaznym stosunkiem do ludzi. Jest zakaz stosowania kar i nagród, zmniejszenie ilości komunikatów nakazujących i upominających, na korzyść stosowania wzmocnień pozytywnych. Program wymaga zaangażowania od nauczyciela, który ma za zadanie stać się przyjacielem swoich podopiecznych, traktowania ich w indywidualny sposób oraz obserwacji ich postępów. Ważnym elementem realizacji programu jest systematyczność w używaniu narzędzi i realizowaniu wytycznych i kart pracy. Realizacja programu odbywa się metodą “małych kroków”, dzięki czemu realizacja programu jest łatwa i przyjemna. 

“Land of Emotions” jest rozpisany dla każdej grupy wiekowej od 3 do 7 roku życia i przygotowany jest na 5 lub 1o miesięcy pracy z dzieckiem w przedszkolu/edukacji domowej oraz na 2 miesiące do pracy z dzieckiem w domu z opcją dalszej kontynuacji wedle potrzeb rodziny. Realizację programu można rozpocząć w każdym momencie roku szkolnego. 

Dyrekcja, nauczyciele i rodzice otrzymują materiały i narzędzia do pracy z dzieckiem i jego emocjami.

WERSJA DLA PRZEDSZKOLI:
DYREKCJA
 1. Harmonogram działań rozpisany na 10 miesięcy. Łącznie ponad 200 zabaw, zadać, ćwiczeń precyzyjnie dobrane aby program był jak najbardziej skuteczny.
 2. Rozpisane cele edukacyjne dla każdej grupy wiekowej w danym miesiącu.
 3. Arkusze jakościowe działań nauczyciela i wdrażanego programu (opcja dodatkowa*)
NAUCZYCIELE 
 1. Instrukcja realizacji programu 
 2. Scenariusze prowadzenia zajęć rozpisane na każdy dzień roboczy
 3. Kodeks wyrażania emocji 
 4. Materiały edukacyjne z podstawowej wiedzy o emocjach
 5. Narzędzia do rozwijania IE
 6. Plany pracy tygodniowy i miesięczny
 7. Karty pracy
 8. Wierszyki, rymowanki, piosenki itp. 
 9. Scenariusze do zajęć z ciałem, muzyką, rysunkiem, relaksacja, uważność
 10. Arkusz obserwacji dziecka (opcja dodatkowa*)
RODZIC
 1. Materiały edukacyjne dotyczące podstawowej wiedzy o emocjach dziecka
 2. Narzędzia do rozwijania IE w domu 
 3. Materiały do pracy z dzieckiem w domu są spójne z tymi, które realizuje nauczyciel
 4. Scenariusze do zajęć z ciałem, muzyką, rysunkiem, relaksacja, uważność
WERSJA DLA RODZICÓW:
 1. Program rozpisany na miesiąc, na każdy dzień roboczy. Łącznie około 20 zadań, ćwiczeń.
 2. Unikatowe narzędzia do edukacji emocjonalnej dla najmłodszych, które na każdym etapie realizacji programu stają się coraz bardziej rozbudowane.
 3. Genialne narzędzia do budowania zdrowych nawyków emocjonalnych u dziecka oraz u dorosłych.
 4. Materiały edukacyjne dopasowane do wieku dziecka.
 5. Narzędzia do rozwijania inteligencji emocjonalnej dla dorosłych (Trening Personal EPower – opcja dodatkowa*).

Informacje dodatkowe

Opcje zakupu do wyboru

Dom (edukacja przez 1 miesiąc), Dom (edukacja przez 3 miesiące), Placówka edukacyjna (edukacja przez 10 miesięcy), Placówka edukacyjna (edukacja przez 5 miesięcy), pół roku szkolnego (5 miesiecy), rok szkolny (10 miesięcy), Pakiet – DOM (1 miesiąc), Pakiet – DOM (2 mce), Pakiet – PRZEDSZKOLE (10 mcy), Pakiet – PRZEDSZKOLE (5 mcy), Pakiet DOM (2 mce), Placówka edukacyjna (edukacja przez 1 miesiąc)

Może spodoba się również…