MARZENA MARTYNIAK

Badania

MARZENA MARTYNIAK

Badania i projekty edukacyjne

W roku szkolnym 2022/2023 sprawdzamy wiedzę o emocjach u około 1000 dzieci w wieku od 3 do 7 lat i dbamy o ich zdrowie emocjonalne wdrażając program "Land of emotions".

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach realizacji projektu "Przyjemne eMOCje", w 7 wybranych placówkach przedszkolnych z Warszawy będzie prowadzony monitoring stanu emocjonalnego dzieci przez 10 miesięcy (09.2022-06.2023) oraz wdrażania programu prewencyjnego "Land of emotions"

W projekcie bierze udział:

Nauczyciele przedszkolni - około 40 osób

Dzieci - około 525 osób

Rodzice - około 1000 osób

Wnioski po 1 badaniu:

Najlepiej rozpoznawaną emocją przez dzieci w przedszkolach jest SMUTEK 88,2%,

Najlepiej nazywaną emocją wśród dzieci jest SMUTEK 27,8%,

Najlepiej rozumianą emocją przez dzieci jest SMUTEK 60%.

Oznacza to, że w środowisku dziecka SMUTEK to emocja na którą najczęściej zwraca się uwagę tj. dorośli często reagują kiedy dziecko jest smutne, dużo opowiadają o sytuacjach, które wywołują smutek. 

Poprawne nazywanie i rozumienie powodów pojawiania się emocji  STRACH wykazuje zaledwie niewielka ilość dzieci (nazywanie 5.6%; rozumienie 10.8%), oznaczać może, że:

 • dzieci mogą wiele sytuacji interpretować jako niebezpieczne i wywołujące u nich strach
 • dzieci mogą odczuwać lęk w sytuacjach, w których mają trudność w poprawnym nazwaniu tego, co czują (mogą to być różne emocje odczuwane przez dziecko)
 • dorośli w niewystarczający dla dziecka sposób tłumaczą mu powody pojawiania się strachu
 • dorośli często używają komunikatów, które uczą dziecka zaprzeczania odczuwanym emocjom tj. "nie ma się czego bać".

Emocja RADOŚĆ - tylko 19.5% dzieci potrafiło poprawnie nazwać tę emocję. Mniej niż połowa dzieci 47.5% wie, kiedy one i ktoś inny jest radosny. Oznaczać może, że:

 • dzieci mogą mieć trudność w mówieniu o swojej radość
 • dzieci nie wiedzą, z jakiego powodu czują radość ale reagują na pobudzenie wywołane odczuwaniem tej emocji
 • mogą nie wiedzieć, jak  wyrazić emocje, której nie rozumieją.

 

Wyniki początkowe i końcowe pokazujące skuteczność działania programu prewencyjnego "Land of emotions".

 • W roku szkolnym 2021/2022  realizowany jest projekt "Emocje w przedszkolu" w 7 wybranych placówkach przedszkolnych z Warszawy i okolicach. W każdej placówce przez 10 miesięcy jest prowadzony monitoring stanu emocjonalnego dzieci oraz realizacja programu prewencyjnego "Land of emotions". Celem projektu jest profilaktyka zdrowia emocjonalnego dzieci i nauczycieli. 

  W projekcie bierze udział:

  Nauczyciele przedszkolni - około 80 osób 

  Dzieci - około 961 osób 

  Rodzice - około 2000 osób 

 

Audycja radiowa z uczestnikami projektu: https://www.polskieradio.pl/18/4388/Artykul/2976215,Jak-rozwijac-inteligencje-emocjonalna-u-dzieci

W grudniu 2021 sprawdzaliśmy stan zdrowia emocjonalnego dzieci w szkole podstawowej w klasach 1-3.

Wyniki badania wskazują na to, że to nauczyciel odgrywa najważniejszą rolę w rozwijaniu u dzieci inteligencji emocjonalnej. Dzieci dobrze lub bardzo dobrze rozpoznają emocje podstawowe ale mają trudności z ich nazwaniem i rozumieniem.

Samo bezbłędne rozpoznawanie emocji nie wystarczy, dziecko odczuwając emocje musi w komunikowaniu się z innymi powiedzieć jak się czuje, więc nazywanie emocji jest umiejętnością niezbędną w przekazywaniu tego, co się czuje.

Rozumienie powodów i sytuacji pojawiania się konkretnych emocji jest nam potrzebne, aby dziecko zrozumiało dlaczego odczuwa emocje i związane z nimi pobudzenie. Na tej bazie możemy nauczyć dziecko "zdrowego" wyrażania i regulowania emocji.

WNIOSKI: Wyniki badania wskazują na to, że dzieci uczęszczające do szkoły mogą mieć trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych. Wynika to z faktu posiadania zbyt małej wiedzy w obszarze nazywania emocji i rozumienia powodów ich pojawiania się. W sytuacji doświadczania emocji dziecko może mieć trudność w poprawnym wyrażeniu tego co czuje, odbierając innym osobom możliwość właściwego zareagowania oraz udzielenia mu wsparcia. W sytuacji, w której dziecko jest narażone na intensywne emocje rówieśników może nie zrozumieć kolegi i błędnie zareagować na sytuację. Słaba wiedza w obszarze rozumienia powodów pojawiania się konkretnych emocji może prowadzić do zachowań agresywnych, lękowych, nieadaptacyjnych.

Program prewencyjny "Land of emotion" daje możliwość uzupełnienia niezbędnej wiedzy o emocjach i wypracować "zdrowe" nawyki w wyrażaniu i regulowaniu emocji.

W latach 2017 - 2022 Instytut Rozwoju Emocji w niepublicznym przedszkolu  Kraina Emocji, wprowadzał program "Land of emotions" oraz sprawował opiekę merytoryczną nad poprawnym jego  wdrażaniem  przez nauczycieli.  Program ten jest pierwszym w Polsce prewencyjnym programem, który rozwija  inteligencję emocjonalną u dzieci a w szczególności, pomaga nauczycielom i rodzicom dbać o zdrowie emocjonalne dzieci, rozwija u nich zdrowe nawyki emocjonalne, rozwija świadomość emocjonalną u dzieci, nauczycieli i rodziców.  Wykorzystanie tej wiedzy jest bardzo ważną kompetencją  na etapie szkolnym, w którym najważniejszą rolą jest budowanie satysfakcjonujących relacji społecznych. 

W trakcie wdrażania programu prowadzony był monitoring stanu emocjonalnego dzieci i rozwijanie inteligencji emocjonalnej u nauczycieli dzięki programowi "Personal EPower"

Nauczyciele przez 3 miesiące brali udział w treningu "Personal EPower", który miał na celu poprawę jakości życia emocjonalnego i satysfakcji z wykonywania zawodu nauczyciela. 

Wnioski:

 • postrzeganie emocji poprawiło się o 10% (nauczyciele dokładniej rozpoznawali emocji u siebie i innych)
 • poprawa o 8% w wykorzystywaniu potencjału emocji do wykonywania swojej pracy
 • poprawa 13% w rozumieniu powodów pojawiania się konkretnych emocji u siebie i u innych
 • poprawa 6% strategii regulowania emocji, czyli korzystnego dla siebie i innych regulowania emocji

 

Wyniki czterokrotnego badania poziomu wiedzy o emocjach u dzieci w wieku przedszkolnym.

 • W roku szkolnym 2017/2019  realizowany był projekt "eMOCje" w 2 wybranych placówkach przedszkolnych z Warszawy. W każdej placówce przez dwa lata był prowadzony monitoring stanu emocjonalnego dzieci oraz realizacja programu prewencyjnego "Land of emotions". Celem projektu była profilaktyka zdrowia emocjonalnego dzieci i nauczycieli.

  W projekcie wzięło udział:

  Nauczyciele przedszkolni - około 54 osób 

  Dzieci - około 400

 • osób 

  Rodzice - około 200 osób

MARZENA MARTYNIAK

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!